top of page

Nieuwe regels voor scheiden afval per 2 maart 2021

Een artikel van de Koninklijke Horeca Nederland:


Vanaf 2 maart 2021 gelden er nieuwe regels voor het scheiden van afval. Bedrijven en organisaties moeten hun afval scheiden, zodat het op de juiste manier verwerkt kan worden en dat zoveel mogelijk afval gerecycled wordt. Er is afval dat je altijd moet scheiden en er is afval dat je moet scheiden afhankelijk van de hoeveelheid en het oppervlak van je onderneming. Om te weten welk afval jij moet scheiden en hoe je dit aanpakt is een stappenplan ontwikkeld.


Wettelijk verplicht

De nieuwe regels voor het scheiden van afval staan in het Landelijk Afval Beheersplan 3 (LAP3). In LAP3 staat een lijst met de afvalcategorieën die door bedrijven moeten worden gescheiden. Gevaarlijk afval moeten bedrijven altijd gescheiden afvoeren. Bedrijfsafval moet gescheiden worden, als het LAP3 dit aangeeft.

In het LAP3 is verder uitgewerkt wanneer bedrijven de afvalcategorieën moeten scheiden. Het doel van de nieuwe regels in het LAP is dat deze duidelijker en beter uitvoerbaar zijn voor zowel de ondernemer als de toezichthouder.


Welk afval moet ik scheiden? Maak gebruik van het stappenplan bedrijfsafval scheiden

Om te weten welk afval jij moet scheiden en hoe je dit aanpakt is een stappenplan ontwikkeld. Wanneer je onderstaande stappen doorloopt, ontdek je welke regels voor afval scheiden gelden voor jouw bedrijf:

  1. Check welk afval je moet scheiden, ga naar de afvalwijzer op de site van de Kamer van Koophandel (KvK)

  2. Download de afvalsoorten die je moet scheiden

  3. Vergelijk het afval wat je moet scheiden met de huidige situatie in je bedrijf

  4. Scheid je dit afval al? Ja, dan ben je klaar. Nee, neem dan contact op met jouw inzamelaar of verwerker en bespreek wat je wilt aanpassen

Dit stappenplan is ook te vinden in de flyer ‘Uw bedrijfsafval op de juiste manier scheiden’. Een uitgebreid stappenplan vind je op de site van de KvK.


3 manieren van afval scheiden

Als we verder inzoomen op het eerste punt uit het stappenplan van hier boven, zijn er 3 manieren van scheiden:

  1. Altijd scheiden Een aantal soorten afval moet je altijd scheiden. Denk bijvoorbeeld aan batterijen, elektrische apparaten, brandblussers en het afval dat tijdens jouw productieproces ontstaat. De hoeveelheid maakt daarbij niet uit. Het maakt ook niet uit of je dit afval vaak of soms hebt. Bekijk hier de lijst met afval wat je altijd moet scheiden.

  2. Bedrijfsafval dat je afhankelijk van je bedrijfssituatie moet scheiden Welk bedrijfsafval je moet scheiden hangt af van de grootte van je locatie en je wekelijkse hoeveelheid afval. Als je bijvoorbeeld een klein bedrijf hebt, dan is er beperkte ruimte voor afvalcontainers. Daarom hoef je dan niet in alle gevallen afval te scheiden. Bekijk hier welk afval je afhankelijk van je situatie moet scheiden.

  3. Bedrijfsafval dat je moet scheiden als je er eenmalig veel van hebt Soms heb je eenmalig veel van één soort afval. Bijvoorbeeld bij een grote levering of wanneer je je inventaris vervangt of nieuwe bedrijfskleding aanschaft. Bekijk hier welk afval je moet scheiden als je hier grote hoeveelheden van hebt.Koninklijke Horeca Nederland. (2021, 16 februari). Nieuwe regels voor scheiden afval per 2 maart 2021. https://www.khn.nl/nieuws/nieuwe-regels-voor-scheiden-afval-per-2-maart-2021


Tel: 0591 - 645 648 | Email:info@candor.nl40 weergaven

Comments


bottom of page